Vừa xuất hiện vào khoảng trung tuần tháng 9 này, trên nhiều blogger đang kháo nhau về "đẳng cấp vượt trội" của loại ma túy này, như "biến cocaine thành kẹo, bánh thông thường với thời gian phê thuốc tăng 20-30 lần", hay "làm cho người dùng nó luôn ở trạng thái kích dục mãnh liệt và hưng phấn rất lâu"...