- "Ma túy "Nước biển" GHB không phải là dạng ma túy mới, đó chỉ là cách chiết xuất dưới dạng nước lỏng. Tuy nhiên, nếu sử dụng lâu dài loại ma túy này có thể bị phát điên "- Th.S, BS Trần Xuân Sắc, Trưởng phòng Chính sách cai nghiện phục hồi (Cục phòng chống tệ nạn, Bộ Lao động và Thương binh Xã hôi) cho biết về loại ma túy mới phát hiện tại các vũ trường gần đây.