Thương hiệu Manchester United đã lớn, ngày một lớn hơn. Đó là điều có thể khẳng định cho đến lúc này. Những thông tin mới nhất về hình ảnh và tài chính của "Quỷ đỏ" đang hứa hẹn sẽ trợ giúp cho HLV Sir Alex Ferguson trong việc tăng cường lực lượng, thế nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy.