Thanh Oai là một huyện ngoại thành Hà Nội, có 12.000 ha đất nông nghiệp với 170.000 người. Người dân trong huyện chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, cộng với 92 làng nghề truyền thống, đã tạo lên một vùng quê vô cùng êm ả.