Một thứ đồ uống đầy mùi hương và màu sắc… hợp với teens lắm đó!