hoahoctro.vn - Rộn ràng những ngày kề cận mùa hè, cô bạn nhỏ vội vã gói ghém lại những "dư chấn" khẽ khàng của trái tim vào trong cuốn lưu bút...