Đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh đã xác nhận là Lưu Khải Uy và Đường Yên sẽ về Hồng Kông quay 1 phim truyền hình cho TVB vào tháng 8 tới.