Thiên vương Hong Kong tiêm tinh chất nhau thai cừu để chống lại tuổi tác. Giá cả mỗi lần tiêm cũng không hề rẻ.