Tình địch của chị ý trong 'Tứ đại danh bổ' lại chính là bạn học Giang Nhất Yến.