Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết công chức mới tuyển dụng hưởng mức lương nào? Trường hợp có bằng thạc sĩ, tiến sĩ vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước thì có được hưởng lương tương ứng với trình độ không? PHẠM ANH THƯ (Quảng Bình)