Cá ngừ đại dương hay còn cá bò gù là loại hải sản đặc biệt, được ngư dân các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa đánh bắt từ tận ngoài khơi xa.