"Nếu đổ lỗi do kinh tế khó khăn nên không thực hiện lộ trình tăng lương trong năm 2013 thì có gì đảm bảo năm 2014 không khó khăn như năm 2013? Và nếu năm 2015 lại tiếp tục khó khăn hơn thì người lao động biết dựa vào đâu mà sống ? Đặt ra lộ trình mà không thực hiện sẽ gây mất niềm tin của người lao động”- TS.Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội (Viện Xã hội học) chia sẻ.