Em bé nhà em được 10 tháng tuổi, lúc trước có sờ thấy 2 hòn hạch sau đầu bé, giờ lại thấy 1 hòn ở mang tai bé. Sờ vào bé không đau.