(Chinhphu.vn) - Hiện nay lực lượng Quân khu 5 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.