Cùng với cả nước, các đơn vị trong toàn quân đang sôi nổi hướng ứng Ngày Môi trường thế giới bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao.