Liên quan đến tình trạng hàng trăm con gia súc bị chết ngạt bởi nắng nóng vì cắt điện triền miên ở Hà Tây, NNVN đã có cuộc trao đổi với LS Trần Đình Triển.