(NDHMoney) Với việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật lao động 2012 như tăng lương thử việc, kéo dài thời gian nghỉ thai sản...nhiều người lo ngại rằng trong khi lợi ích của người lao động được nâng lên thì doanh nghiệp lại chịu thiệt khi chi phí lao động tăng cao