(LĐO)- Sáng 25.9 tại TP.HCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo: “Chính sách đất đai với thị trường bất động sản” (BĐS). Công tác quản lý đất đai những năm qua và đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi luật đất đai dự kiến vào năm 2013 đã được đưa ra tại hội thảo.