QĐND - Trong những năm gần đây, mua bán người đã trở thành một vấn nạn, gây bức xúc trong toàn xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới. Tình hình tội phạm mua bán người nói chung và mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp, đa dạng; tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động ngày càng nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt. Nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia. Đáng chú ý là đã xuất hiện một số đường dây đưa người sang Trung Quốc bán nội tạng cho các bệnh viện tư, dẫn đến nạn nhân bị tử vong. Theo thống kê, chỉ trong 5 năm (2004-2009), lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an đã khám phá 1.292 vụ, bắt 2.257 đối tượng. Xuất phát từ thực tế đó, ngày 29-3-2011, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người và ngày 8-4-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Lệnh công bố luật này.