- Tiếp theo chương trình làm việc Phiên họp thứ 30, chiều nay (12/4), dưới dự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Luật Công đoàn (sửa đổi).