(Seatimes) Trong hai ngày 20-21/3, Chính phủ tiến hành họp phiên chuyên đề về xây dựng luật. Dự kiến có 7 dự án luật được đưa ra xem xét, trong đó có dự thảo Luật Công an nhân dân (Luật CAND) sửa đổi và Luật Sĩ quan quân đội nhân dân (Luật SQQĐ) sửa đổi.