Thông thường thì từ ngày 10 đến ngày 15-5 là lúa trổ bông nhưng năm nay xảy ra một hiện tượng lạ tại vùng Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ là đến thời điểm này lúa vẫn chưa trổ bông. Bà con nông dân lo lắng nếu lúa trổ bông muộn sẽ ảnh hưởng đến năng suất của vụ Đông Xuân và chậm thời vụ sản xuất của vụ Mùa tới.