Lừa gạt là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình tiến hóa và lịch sử loài người, từ thuật trang điểm của phụ nữ cho tới các chiến dịch tình báo giữa các quốc gia. Nó cũng thường được thấy trong thế giới sinh học, như màu sắc của cây nấm độc hoặc cửa hang giả ở loài chuột đồng. Tại sao lừa gạt lại phổ biến trong thế giới hữu sinh như vậy? Câu trả lời có thể gây sốc đối với chúng ta: Đó là một hành vi tiến hóa được chọn lọc tự nhiên ưu ái!