Đến thời điểm này, các tỉnh miền Trung đã kết thúc xuống giống lúa vụ HT được hơn 1 tháng, lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng. Nhờ thời tiết thuận lợi và ít sâu bệnh nên lúa phát triển rất tốt.