QĐND Online - Cùng với các đơn vị trong Quân chủng, sáng 1-3, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 tổ chức ra quân huấn luyện năm 2012. Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Phó Chính ủy Hải quân, đại diện lãnh đạo, chính quyền huyện Yên Hưng- Quảng Ninh đã đến dự.