Oanh liệt trong thời chiến, kiên cường dũng cảm trong thời bình, thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân luôn xứng danh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.