Lotte Mart Việt Nam vừa được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Lotte Mart Biên Hòa.