Không một ai tự nhận mình là người không yêu nước và lòng yêu nước là một tình cảm có thật trong trái tim mỗi con người bởi nước gắn liền với nhà, với môi trường sống, với đồng loại xung quanh. Yêu nước mới yêu đời và ngay cả những người chán sống vì lý do nào đấy có thể họ nói “chán đời” nhưng chưa thấy ai nói “chán nước”.