Đối với mọi người Việt Nam từ xưa đến nay, lòng hiếu thảo là một trong các nghĩa vụ và trách nhiệm gia đình có tính chất tự giác, trở thành tình cảm sâu nặng trong cuộc sống mỗi người. Vì thế, dù giàu hay nghèo, ở gần hay ở xa,... thì mọi người cũng không bao giờ thoái thác.