PNO - Chào bác sĩ. Em 27 tuổi, là nhân viên văn phòng, chủ yếu làm việc trên máy tính. Thỉnh thoảng lòng bàn tay và lòng bàn chân của em rất nóng, dù em không cầm hay chạm bất cứ thứ gì có nhiệt.