(AloBacsi) - Tôi năm nay 64 tuổi (nữ). Tôi thường ngứa lòng bàn tay và lòng bàn chân vào mỗi chiều tối.