Thần 'chém gió' Song Tử khi thú nhận lời yêu lại vụng về lắm nhé.