SGTT.VN - Theo ông Tống Minh Đăng, kỹ thuật viên sửa chữa của Thanh Sơn cho biết bệnh thường gặp của các loại tivi LCD là: lỗi chớp đèn nguồn, mất nguồn hoặc mở máy năm phút mới lên hình, lỗi có tiếng không hình, trắng hình hoặc hình âm bản (bóng ma)… Khi sửa chữa, chủ yếu dò tìm trên các mạch điện phần IC, tụ điện nào bị hư hỏng sẽ thay thế, giá dao động từ 150.000 – 500.000 đồng/lần. Trường hợp bị sọc chỉ trên màn hình thường là hư tấm nền LCD thì chi phí thay thế rất cao, có khi bằng cả mua tivi mới, “khuyến cáo không nên sửa chữa”, ông Đăng nói.