(TGĐA) - Lời nới dối định mệnh dài 22 tập, phát sóng lúc 19h00 hàng ngày trên THVL1 bắt đầu từ ngày 14/6/2012.