Trước tình hình lợi nhuận sút giảm tới 10% sau khi kết thúc quý 2 năm nay, gã khổng lồ về phần mềm bảo mật đã quyết định có những thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo.