(VOH) - Hôm nay, nhân dân cả nước kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011). Nhắc đến ngày toàn quốc kháng chiến mà không nhắc lại “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch HCM” là một thiếu sót lớn. Bởi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến mãi là lời hịch của non sông, có giá trị trong mọi thời đại, mọi tình huống, không chỉ chống ngoại xâm mà cả trong xây dựng tổ quốc Việt Nam XHCN. Đã là người Việt Nam - ai cũng nhớ - nếu không toàn văn cũng nhớ nhiều câu quan trọng trong lời kêu gọi này: