Một cuốn sách mới vừa được phát hành tiết lộ, nhà lãnh đạo Gaddafi đã bắt cóc và hãm hiếp nhiều nữ sinh trong suốt thời gian nắm quyền trên lãnh thổ Libya.