Chủ trương đưa bảng tương tác thông minh vào các trường mầm non và tiểu học từ tháng 5 đến nay vẫn gây không ít khó khăn cho các trường khi thực hiện.