(Tamnhin.net) - Du lịch tâm linh đang ngày một phát triển như một ngành kinh tế quan trọng ở Việt Nam trong mấy năm gần đây. Gắn với du lịch tâm linh là nhiều chuyện lạ chưa được nói đến.