(PL&XH)-Đây là lần thứ 3 Loan vào tù với bản án 42 tháng khi đã có cháu nội cháu ngoại.