Cháu đã uống thuốc ngừa thai khẩn cấp loại 1 viên duy nhất thì có khả năng có thai không? Vì cháu thấy người ta chỉ nói về thuốc ngừa thai khẩn cấp loại 2 viên.