(ĐSPL) – Liên quan đến việc Hải Phòng vừa ra quyết định loại hơn 200 lái xe nghiện, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng, các tỉnh, địa phương khác nên học tập và nhân rộng việc này.