Trước khi đến với cuộc thi Siêu mẫu 2012, Lưu Huynh là một phát hiện đầy thú vị của công ty người mẫu NT