(Lang sao) - Đó là một triệu phú ngành công nghiệp thời trang ở Hollywood.