iFixYouri, một công ty chuyên sửa chữa iPhone, đã tập hợp tất cả các linh kiện đã rò rỉ trước đó kết hợp với thông tin bo mạch chủ iPhone 5 rò rỉ mới nhất cho thấy chúng hoàn toàn trùng khớp nhau.