TT - Nạn móc túi, quấy rối trên xe buýt đang là nỗi ám ảnh sinh viên TP.HCM trên đường đến trường, tuyến Đại học Quốc gia ở làng Đại học Thủ Đức. Ngày nào cũng có sinh viên bị mất điện thoại, ví tiền. Cứ xe đông là chắc chắn thế nào cũng có móc túi, quấy rối tình dục...