Tiin.vn - Chú rể không phải là anh chàng Nukan Tùng Anh quen thuộc mà lại là chàng VJ dễ mến Nam Hee.