CLB thành phố Cảng đang muốn có thêm quỹ chuyển nhượng Hè này bằng việc bán đi tiền đạo người Anh, Andy Carroll.