Lựa chọn một điểm học nhảy để có thể thỏa đam mê và cũng để giải quyết vấn đề cân nặng đáng lo ngại trong mùa đông nhé các bạn!