Dường như nhận ra "phép màu" từ việc ăn vận sexy, Liễu Nham liên tục chọn váy áo có cổ sâu, đục khoét hòng khoa trương vòng 1 nóng bỏng.